Huiszwam: hoe herkennen en bestrijden?

Waarom moet de huiszwam bestreden worden? Een huiszwam is een ernstig en niet te onderschatten probleem. Huiszwammen zijn een bedreiging voor hout en dus ook voor bijvoorbeeld de draagbalken in je woning. Daarmee kan je veiligheid in het gedrang komen.

Maar niet alleen vanwege de aantasting van hout en de mogelijke ondermijning van de constructie van je woning dient deze zwam te worden bestreden. Ook vanwege je gezondheid moet je deze ongenode gast de deur uitwerken.

Wanneer je sporen van huiszwam inademt, kunnen deze ernstig gezondheidsklachten teweeg brengen. Dat geldt zeker voor personen die al met longproblemen kampen. Als je geen longproblemen hebt, kunnen die alsnog ontstaan.

Je kunt bijvoorbeeld last van astma krijgen. Er kunnen ook allergische reacties ontstaan wanneer je met de sporen van de huiszwam in contact komt.

Hoe ontstaat huiszwam?

Huiszwammen ontstaan, net als schimmel, meestal door verschillende oorzaken of een combinatie ervan zoals:

 • Hoge luchtvochtigheid
 • Hoge temperaturen
 • Vochtproblemen zoals lekkages of condensvorming
 • Slechte ventilatie
 • Slechte isolatie
 • Weinig lichtinval
 • Stilstaande lucht
 • Temperatuur tussen 10°C en 23°C
 • Aanwezigheid van loof- of naaldhout in huis

Wanneer hout minstens 20% vocht bevat, is dat een prima voedingsbodem voor de sporen van de huiszwam en kunnen de vruchtlichamen zich gaan ontwikkelen. Wanneer de sporen gaan kiemen, ontstaan de schimmeldraden.

Deze schimmeldraden onttrekken voeding (cellulose) en vocht aan het hout en zullen zich steeds verder verspreiden. Zelfs droog hout wordt uiteindelijk aangetast en beton en steen zijn uiteindelijk niet meer veilig.

Er ontstaat een vicieuze cirkel. Vruchtlichamen, die doorlopend door schimmeldraden worden gevoed met cellulose en vocht uit hout, produceren weer nieuwe sporen en zo verder. Een serieuze bedreiging voor het hout (én beton) in je woning.

Zwam in huis ontstaat dan ook vaak in vochtige, slecht geïsoleerde ruimtes of ruimtes waar het donker, vochtig en warm is. Vanuit die ruimtes kan de huiszwam zich weer verder verspreiden.

Waar vind je de huiszwam?

Zoals hierboven al even is aangehaald, vind je huiszwam vaak in vochtige, donkere, slecht geïsoleerde ruimtes of ruimtes waar het vochtig en warm is. Denk bijvoorbeeld aan aan kruipruimtes, de toiletruimte en de badkamer, kelders en afgesloten ruimtes.

De huiszwam wordt vaak aangetroffen op vloerbalken, houten vloeren en in de grond.

⇒ Vraag nu een vrijblijvende vochtdiagnose aan !

De huiszwam herkennen

Het vervelende van huiszwam is dat je ze meestal pas in de laatste ontwikkelingsfase herkent wanneer de vruchtlichamen volledig ontwikkeld zijn.

Vruchtlichamen zijn herkenbaar aan brede, ronde of ellipsvormige bruine vlekken met witte randen. Elke vlek is ongeveer een centimeter dik en kunnen soms wel tientallen centimeters groot worden.

Aan elk vruchtlichaam hangen nagenoeg onzichtbare, roodbruine schimmeldraadjes, de worteltjes van het vruchtlichaam.

Huiszwam herkennen is dus pas mogelijk als de vruchtlichamen zich al helemaal hebben ontwikkeld en zichtbaar zijn. Beginnende schimmeldraden en sporen zijn met het blote oog vrijwel onzichtbaar.

Alleen een specialist kan huiszwam in een vroegtijdig stadium, dus nog voordat de vruchtlichamen zich hebben kunnen ontwikkelen huiszwam constateren.

Toch is er een voorbode. Wees alert wanneer er op hout een witte laag zit of verschijnt. Dit kan op huiszwammen duiden. Zoals al aangehaald ontwikkelen de vruchtlichamen zich pas in een later stadium.

Overigens zijn het niet de vruchtlichamen die schade aan je woning aanrichten. De schimmeldraden veroorzaken vooral schade aan houtwerk. Denk aan aantasting van houten vloeren of draagbalken. Zelfs beton moet eraan geloven.

De schimmeldraden zijn zo hardnekkig dat ze overal doorheen groeien en ook andere delen van je woning aantasten. Een ernstig probleem dat acuut en professioneel moet worden bestreden.

Gevolgen van de huiszwam voor je huis

Wanneer je de huiszwam eenmaal in huis hebt, betekent dat hoe dan ook een schadepost. Doordat er cellulose en vocht aan hout wordt onttrokken, ontstaat er bruinrot. Het hout wordt feitelijk leeggetrokken.

Daardoor wordt het bruin of zwart van kleur. Hoe ernstiger het hout is aangetast, des te zwarter het zal kleuren. Het hout zal scheuren gaan vertonen. Er moet dan ook onmiddellijk en op professionele wijze worden ingegrepen.

Huiszwam is anders niet te stuiten en plant zich lustig voort. Gebeurt dat niet dan kunnen balken, panelen, vloeren en meubels aangetast raken en zelfs instorten. In het ergste geval verpulvert het hout volledig.

Een uiterst onveilige situatie waar je niet op zit te wachten. Om over de (vaak niet te overzien) financiële gevolgen nog maar te zwijgen.

⇒ Vraag nu een vrijblijvende offerte aan !

Kan je de huiszwam zelf behandelen?

Helaas vergt het bestrijden van huiszwam (ook bekend als Serpula Lacrymans) een dermate specialistische en nauwkeurige aanpak, dat dit de aanpak door een professioneel bedrijf vereist.

Laat je daarom vooral niet in een bouwmarkt of webshop tot de aankoop van een of ander bestrijdingsmiddel verleiden. Met de aldaar verkrijgbare middelen wordt hooguit de groei van vruchtlichamen verminderd.

De kans bestaat bovendien dat je de huiszwam nog verder door je woning verspreidt, iets wat absoluut voorkomen moet worden.

Wat je wel zelf alvast kunt aanpakken, zijn de oorzaken die het ontstaan van de huiszwam stimuleren. Dat betekent onder andere dat je moet ventileren, isoleren en vocht moet bestrijden. Lekkages en vochtproblemen moeten worden opgespoord en verholpen worden. Samen met een professionele bestrijding van huiszwam voorkom je herhaling in de toekomst.

Optrekkend vocht herkennen

De huiszwam bestrijden: hoe gaat een professional te werk?

Zoals al uitgebreid beschreven, is het bestrijden van huiszwam niet erg eenvoudig. Doordat de plaag vaak heel hardnekkig is, moeten er grove middelen worden ingezet. De professionele zwammenbestrijder weet exact hoe de huiszwam moet worden aangepakt.

Uitvoeren inspectie

Wanneer er een afspraak is ingepland, wordt ter plekke onderzocht of het inderdaad om huiszwam gaat en hoe groot de omvang van de plaag is. Alle ruimtes waar de zwam aanwezig is of aanwezig zou kunnen zijn, worden geïnspecteerd en in kaart gebracht, ook schijnbaar onaangetaste ruimtes.

Speciale aandacht krijgen houten draagconstructies zoals balken en vloeren. Zo nodig wordt een aannemer of een constructeur voor aanvullende inspectie ingeschakeld.

Plan van aanpak

Wanneer de zwammenbestrijder door de inspectie een goed beeld over de omvang en ernst van de plaag heeft gekregen, wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen er moeten worden ondernomen. Hierin staat ook een kostenindicatie.

Kostenindicatie bestrijden huiszwam

Omdat elke situatie weer anders is, zijn er nooit standaardprijzen beschikbaar. De volgende punten zijn medebepalend voor de uiteindelijke indicatie van de kosten:

 • Wat is de hoeveelheid aanwezige huiszwam in de woning
 • Zit de huiszwam op een moeilijke of juist makkelijk bereikbare plek?
 • Hoeveel tijd is er met het bestrijden gemoeid?
 • Op welke wijze moet de huiszwam worden bestreden?
 • Welke preventieve maatregelen dienen er achteraf te worden genomen?
 • Wat zijn de bijkomende kosten*?

*Soms moet beschadigd hout worden vervangen en daarna direct worden verbrand en afgevoerd. Dragende houten constructies moeten later mogelijk door een erkend bouwbedrijf worden vervangen.

Hoe gaat het verwijderen van huiszwammen in zijn werk?

 • Alle aangedane plekken moeten worden gedroogd/droog zijn voordat er met bestrijden kan worden begonnen
 • Al het aangetaste hout wordt door de zwammenbestrijder verwijderd. Zekerheidshalve wordt er vaak ook een stuk onaangetast hout verwijderd. Zo blijven er zeker geen sporen meer in het hout achter.
 • Wanneer er huiszwam in een kruipruimte zit, wordt allereerst het hierin aanwezige zand door schoon en droog zand vervangen. Daarna wordt er in deze nieuwe zandlaag een bestrijdingsmiddel gespoten, zodat eventueel achtergebleven sporen alsnog worden gedood.
 • Alle vruchtlichamen worden door middel van krabben van de aangetaste oppervlaktes verwijderd
 • Na verwijdering van de vruchtlichamen worden de aangetaste oppervlaktes schoongebrand, mits er voldoende ventilatiemogelijkheden in de woning zijn.
 • De zwammenbestrijder boort gaten in alle aangetaste houten oppervlaktes of de muren, zodat hierin gif tegen houtaantastende insecten kan worden geïnjecteerd.
 • Het geïnjecteerde gif zal alle nog aanwezige huiszwammen en sporen doden
 • Overige, niet aangetaste houten oppervlaktes worden zekerheidshalve voorbehandeld.

Last van een huiszwam? Vraag een vrijblijvende offerte aan

 

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvraag
1*. Waar heb je een vochtprobleem?
2. Beschrijf je project
3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Upload
Uploading…
Done!
Error! .
Je gegevens
Aangenaam!
Gelieve je voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve je familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door je aanvraag in te dienen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.