Muren onderkappen: prijsoverzicht en werkwijze

Tegenwoordig wordt bij nieuwbouwwoningen standaard een vochtwerende laag in de buitenmuur aangebracht als waterkering. Huizen van voor de jaren ’80 hebben deze waterkering vaak nog niet, waardoor ze niet beschermd zijn tegen opstijgend vocht vanuit de grond, de fundering of de kelder. Een waterkering zorgt ervoor, dat vocht niet verder komt dan de eerste rij stenen, waardoor er geen schade wordt aangericht aan de woning. Wanneer deze laag ontbreekt of wanneer deze niet goed geplaatst, beschadigd of verweerd is, kunnen er vochtproblemen ontstaan. Het onderkappen van de muur is de meest ingrijpende en tevens meest effectieve bestrijding van opstijgend vocht. Er ontstaat een waterdichte vochtkering door meter voor meter de hele woning te onderkappen. Onderkapping wordt gezien als de meest duurzame behandeling ter bestrijding van vochtige muren.

Prijs van muren onderkappen

De prijs voor het onderkappen van vochtige muren wordt bepaald door de totale lengte van de muren, de dikte, breedte en de opbouw van de muren en eventuele niveauverschillen. Natuurlijk zal de prijs beïnvloed worden door de moeilijkheid van het project en de bereikbaarheid van de muren in kwestie.

Behandeling tegen optrekkend vocht Prijs per strekkende meter
Muur onderkappen +- €130
Muur injecteren +- €100

 

⇒ Vraag nu een vrijblijvende offerte aan !

Wanneer moet je de muren onderkappen?

In elk huis is vocht aanwezig; voor een gezond leefklimaat in je woning is luchtvochtigheid van het grootste belang. Wanneer de vochtigheidsgraad echter gedurende lange tijd te hoog is, ontstaat er een vochtprobleem.

Beschadigd pleisterwerk en vochtplekken op de muren zijn vaak de eerste signalen van een vochtprobleem. Zie je deze beschadigingen en plekken voornamelijk aan de onderkant van de muur, dan kan het lek- of grondwater zijn, dat via de muren omhoog getrokken is. Vandaar de naam opstijgend of optrekkend vocht.

Problemen met optrekkend vocht komen veel voor bij oudere woningen. Door het ontbreken van een goede waterkering kunnen lek- en grondwater optrekken en zelfs doortrekken naar de binnenmuren van de woning. Naast materiële schade kan vocht in huis tevens problemen opleveren voor de gezondheid. Vochtige muren zijn slecht voor je woning, omdat ze kunnen leiden tot:

 • het ontstaan van zwammen en schimmel in huis. Deze gedijen zeer goed in een vochtige omgeving. Een beschimmelde woning daalt niet alleen in waarde, maar is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid. Schimmels kunnen keelpijn, gewrichtspijn, frequente verkoudheden, ademhalingsproblemen en allergische reacties veroorzaken. Daarnaast kunnen ze je infecties bezorgen, bijvoorbeeld wanneer sporen van de schimmel in je maag terechtkomen via je eten. Vooral mensen met reuma, astma of een lage weerstand hebben baat bij een snelle aanpak van vochtproblemen
 • de groei van mossen en algen, die zich in de muren nestelen. Ze hebben de eigenschap nóg meer vocht vast te houden, waardoor het vochtprobleem alleen maar groter wordt
 • ongedierte: kakkerlakken, zilvervisjes, ringwormen en torren voeden zich met de ongewenste begroeiing op vochtige muren. Daarnaast trekken deze dieren muizen en ratten aan
 • verzwakking van je woning: hout rot weg, metaal gaat roesten en beton gaat brokkelen. Tevens kunnen er lekkages in leidingen ontstaan. Vocht kan ook aan buitenmuren ernstige schade teweegbrengen: vochtige stenen kunnen op den duur gaan verpulveren of barsten door de combinatie van vrieskou en vochtophoping, waardoor er nog meer vocht de woning binnen kan dringen
 • een hoger energieverbruik: wanneer de luchtvochtigheidsgraad in huis hoog is, is er veel energie nodig om de lucht op te warmen

⇒ Vraag een vrijblijvende vochtdiagnose aan !

Vaak duurt het een tijdje voor duidelijk zichtbaar wordt, dat er sprake is van een vochtprobleem. Hoe hardnekkig het probleem is, is mede afhankelijk van de dikte van de muren, van de poreusheid van de stenen die gebruikt zijn en van de grondwaterstand. Wees daarom alert en onderneem meteen actie, wanneer je zaken als een muffe geur, schimmelvorming, loslatende plinten, witte vlekken, zoutkringen, afbrokkelende pleister, loslatend behang of afbladderende verf constateert.

Muur onderkapping: werkwijze

Optrekkend vocht bestrijden: muren onderkappen

Wanneer je genoeg bouwkennis en de benodigde bouwmaterialen ter beschikking hebt, zou je zelf werk kunnen maken van het onderkappen van je muren. Gezien de omvang en de specifieke vakkenis die onmisbaar is bij onderkapping, wordt echter aangeraden, om een vakspecialist in te huren.

 • Bij het onderkappen krijgen de muren een (nieuwe) waterkering. Hiervoor dient als eerste de vloerpas vrijgemaakt te worden.
 • Daarna wordt de buitenmuur boven de vloerpas ingezaagd, op 1 tot 3 cm hoogte.
 • In de inzaging wordt daarna een vochtwerende laag met mortel geplaatst. Deze laag wordt het vochtscherm genoemd en er kunnen verschillende materialen, zoals DPC-folie (Damp Proof Course), metalen golfplaten of halfstijve vochtschermen voor gebruikt worden.
 • De vochtschermen moeten elkaar overlappen, zodat het water nergens meer omhoog kan trekken. Omdat de woning ten alle tijden stabiel moet blijven en het risico op het ontstaan van scheuren groot is, wordt er per keer maar een gedeelte van een muur ingezaagd.
 • Pas wanneer de gleuf aan de buitenzijde van de muur helemaal is opgevuld, kan de volgende meter ingezaagd worden.

Het is dus een zeer arbeidsintensieve manier van vochtbestrijding, maar tevens wel de enige manier die levenslange garantie biedt tegen vochtproblemen.

Muur onderkappen of injecteren?

Het onderkappen van muren is vrij prijzig. Er is een goedkoper alternatief, namelijk het injecteren van muren. Beide opties hebben een aantal voor- en nadelen.

Het grootste voordeel van het onderkappen van muren is zonder twijfel het feit, dat je door de plaatsing van deze waterkering voor 100% zeker weet, dat je nooit meer te maken zult krijgen met opstijgend vocht. Je huis zal voorgoed vrij zijn van optrekkend vocht.

Onderkappen heeft ook een drietal nadelen:

 • Ten eerste is het een arbeidsintensieve klus, waaraan een aantal risico’s verbonden zijn, zoals het risico op verzakking van de woning en het ontstaan van scheuren in de muren. Veel aannemers wagen zich daarom niet aan een dergelijke klus en degenen die het wél aandurven, rekenen een relatief hoge prijs ter compensatie van de zware arbeid en de risico’s.
 • Het tweede nadeel is, dat zowel de binnen- als de buitenkant van de woning beschadigd raken. Voor de afwerking van de buitenkant kan gekozen worden voor een complete gevelrenovatie, terwijl de binnenmuur opnieuw bepleisterd moet worden.
 • Het laatste nadeel is de hoeveelheid tijd, dat onderkappen in beslag neemt. Om verzakking te voorkomen, wordt er meter per meter gewerkt, waarna het betonmengsel in de muur ook nog enige tijd uit moet harden.

Soms laat de structuur van een woning onderkapping van muren niet toe. Injectie is dan een alternatief. De voordelen van het injecteren van muren ten opzichte van onderkapping zitten hem voornamelijk in de veel lagere hoeveelheid werk, waardoor het sneller gebeurd is, en de lagere prijs. Injecteren is gemiddeld genomen zo’n 15% goedkoper dan onderkapping.

Bij injectie worden er gaten in de muren geboord, dicht bij de grond, om de 10-12 cm. Na het stofvrij maken van de boorgaten en het plaatsen van injectiebuisjes wordt er in de gaten een vochtwerende gel of vloeistof gespoten, waarna de boorgaten dichtgemaakt worden met mortel. Echter, bij een ernstig beschadigde muur kan het voorkomen, dat de gel door de scheuren heen weer naar buiten loopt, waardoor vocht nog steeds via de muren op kan trekken. In een aantal gevallen moet injectie na 10-15 jaar herhaald worden of zijn er aanvullende maatregelen voor vochtbestrijding nodig.

De keuze voor injecteren of onderkappen is dus volledig afhankelijk van het vochtprobleem en de mate waarin je last hebt van optrekkend vocht.

Wil jij het optrekkend vocht voorgoed bestrijden? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvraag
1*. Waar heb je een vochtprobleem?
2. Beschrijf je project
3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Upload
Uploading…
Done!
Error! .
Je gegevens
Aangenaam!
Gelieve je voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve je familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door je aanvraag in te dienen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.